Provedba edukacije nastavnika za izvođenje novih kurikuluma
September 16, 2016
Studijski posjet Graz, 09. – 14. rujna 2016.
October 17, 2016

Najava: Stigla oprema za laboratorij biologije i kemije

U sklopu projekta “Moderne kompetencije za modernu gimnaciju” osigurana je i nabava opreme za laboratorij biologije i kemije. Postupak nabave je administrativno proveden, a tijekom ovog tjedna planirana je i isporuka te ugradnja. Po završetku postupka prijema, planirana je provedba edukacije nastavnika za korištenje iste, a u svrhu provedbe novoizrađenih kurikuluma u području biologije i kemije.